Säätiö kehittää yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Säätiön ensimmäisten vuosien tärkein tehtävä on verkostoitua niin muslimiyhteisön kuin muun yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Säätiön toiminnassa toteutetaan vuoropuhelu- ja seminaaritoimintaa, painotetaan verkostoitumista ja erilaisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista, rahoitusmahdollisuuksien etsimistä erityisesti koulutuksen, uusien kumppanuuksien ja muiden yhteistyöhankkeiden aloilla. Erilaisiin projekteihin osallistuminen ovat osa säätiön vaikuttamis- ja kehittämisohjelmaa.

Oasis keskussäätiön yksi keskeinen toimintatavoite on löytää sopiva maa-alue moskeijan/monitoimikeskuksen paikaksi sekä
löytää yhteistyön muotoja muslimiyhteisön ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa moskeija/monitoimikeskuksen edistämiseksi. Säätiön muu toiminta tukee tämän toimintatavoitteen edistämistä.

Umma 2 – hanke 2022

Amal ry käynnistää uuden STEA-rahoitteisen kolmivuotisen hankkeen, joka kulkee nimellä UMMA2 – yhteisölähtöisen tyttö ja perhetyön hanke. Hankkeen osatoteuttajana toimii Oasis keskussäätiö sr. Oasis säätiö vastaa hankkeessa toteutettavasta perheille suunnatusta työstä.

Hanke on jatkoa Amal yhdistyksen aiemmalle UMMA-hankkeelle, joskin uudessa hankkeessa on huomioitu laajemmin yhteiskunnallinen tarve tuottaa uskonto- ja kulttuuritietoista toimintaa joka kohdentuu kouluikäisille tytöille.

Hankkeessa toteutetaan muslimi- ja maahanmuuttajataustaisille kouluikäisille tytöille mentorointia ja ryhmätoimintaa sekä heidän perheilleen perhevalmennusta, tiedotusta ja jalkautuvaa yhteisötoimintaa. Hankkeessa kehitetään viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa tytöille ja perheille kohdennettuja sukupuoli, uskonto- ja kulttuurisensitiivisiä palvelumuotoja ja työmenetelmiä. Toiminta keskittyy Uudenmaan alueelle, käynnistyen pilotointivaiheessa Itä-Helsingin alueella, laajentuen hankeen edetessä asteittain koko Helsinkiin ja Uudenmaan alueen kuntiin. Hanke tuottaa positiivisia vaikutuksia, tukee sektorien välistä yhteistyötä ja edistää tyttöjen ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa kehitettäviä toimintoja voidaan jatkossa hyödyntää valtakunnallisesti eri kielitaustaisten tyttöjen ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Lisää Amal ry:n toiminnasta ja hankkeista täältä.