Säätiön perustamisvalmistelut käynnistyivät vuonna 2014 ja vuoden 2019 keväällä perustettiin Oasis keskussäätiö. Säätiön tarkoituksena on edistää muslimiyhteisön hyvinvointia ja tukea islamilaisten arvojen mukaista palvelutoimintaa.

Säätiön tavoitteena on edistää moskeijoiden ja keskusten perustamista, islamin ja muiden uskontojen sekä katsomusten välistä kohtaamista, vuoropuhelua, kanssakäymistä sekä rauhanomaista rinnakkaineloa.

Säätiö tukee muslimiväestön sekä muun väestön asemaa, toimintaa, elämisen edellytyksiä, terveyttä ja koulutusta.