Hoitajien näkökulmia saattohoidon toteutukseen muslimipotilaiden kohdalla – opinnäytetyö

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia saattohoitotyössä työskentelevien hoitajien näkökulmia siitä, onko heillä riittävää tietoa monikulttuurisessa -ja uskontoisessa saattohoidossa toimimiseen ja, ovatko aiemmin teemasta tuotetut oppaat ja koulutukset tarjonneet työkaluja hoitotyön ammattilaisille. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota opinnäytetyön yhteistyötaho Oasis keskussäätiö sr. voi hyödyntää koulutustoimintansa kehittämisessä. Opinnäytetyötä taustoittaa Suomen väestörakenteen muutos ja muslimiväestön kasvu, jotka osaltaan […]

Väitöskirjatutkimus

Hei! (in English below) Olen väitöskirjatutkija Minna Taipale Turun yliopistosta. Lähestynteitä väitöskirjatutkimukseni tiedotukseen ja yhteistyöhön liittyen,sillä toimintaanne mahdollisesti osallistuu väitöskirjatutkimuksenikohderyhmää. Teen väitöskirjaa yhteisöllisestä väkivallasta muslimiyhteisöjen jasosiaalityön konteksteissa. Tutkimukseni kohderyhmänä ovat Suomen erikieliset ja etniset muslimiyhteisöt sekä lastensuojelun japerhepalveluiden sosiaalityöntekijät. Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa yhteisöllisestä väkivallastauutta tietoa, jonka kautta voidaan jatkossa tukea yhteisöjä, yhteisönjäseniä sekä sosiaalityöntekijöitä […]