Ummah 2 – hanke 2022

Amal ry käynnistää uuden STEA-rahoitteisen kolmivuotisen hankkeen, joka kulkee nimellä UMMA2 – yhteisölähtöisen tyttö ja perhetyön hanke. Hankkeen osatoteuttajana toimii Oasis keskussäätiö sr. Oasis säätiö vastaa hankkeessa toteutettavasta perheille suunnatusta työstä. Hanke on jatkoa Amal yhdistyksen aiemmalle UMMA-hankkeelle, joskin uudessa hankkeessa on huomioitu laajemmin yhteiskunnallinen tarve tuottaa uskonto- ja kulttuuritietoista toimintaa joka kohdentuu kouluikäisille tytöille. […]