Hei! (in English below)

Olen väitöskirjatutkija Minna Taipale Turun yliopistosta. Lähestyn
teitä väitöskirjatutkimukseni tiedotukseen ja yhteistyöhön liittyen,
sillä toimintaanne mahdollisesti osallistuu väitöskirjatutkimukseni
kohderyhmää.

Teen väitöskirjaa yhteisöllisestä väkivallasta muslimiyhteisöjen ja
sosiaalityön konteksteissa. Tutkimukseni kohderyhmänä ovat Suomen eri
kieliset ja etniset muslimiyhteisöt sekä lastensuojelun ja
perhepalveluiden sosiaalityöntekijät.

Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa yhteisöllisestä väkivallasta
uutta tietoa, jonka kautta voidaan jatkossa tukea yhteisöjä, yhteisön
jäseniä sekä sosiaalityöntekijöitä tunnistamaan ja ehkäisemään
yhteisöllistä väkivaltaa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi
tarkastella uskonnollisuuden merkitystä yhteisöllisen väkivallan
kohdalla sekä osana väkivallasta toipumisen prosessia. Yhteisöllinen
väkivalta on nostettu esille muun muassa Oikeusministeriön vuosille
2020–2023 muodostetussa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa
torjuntaohjelmassa.

Tutkimus toteutetaan etnografisena kenttätutkimuksena, jonka aikana
teen havainnointia ja haastatteluita yhteisöjen jäsenille sekä
ryhmähaastatteluita lastensuojeluissa ja perhepalveluissa
työskenteleville sosiaalityöntekijöille. Tutkimuksessa toteutettavat
eri kielitaustaisille yhteisön jäsenille suunnatut haastattelut on
tarkoitus aloittaa keväällä 2023 ja toteutan ne osana Sosiaali- ja
terveysministeriön rahoittamaa usean yliopiston ja muun tahon
koordinoimaa LAMPE-tutkimushanketta. LAMPE-hankkeesta lisää tietoa
löytyy täältä:
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/lastensuojelun-asiantuntijuus-maahanmuuttajalasten-ja-perheiden-sosiaalityossa-lampe

Olisin erittäin kiitollinen, mikäli voisitte jakaa eri kielille
käännettyä tutkimustiedotettani toimintaanne osallistuville tai muille
tahoilla, joiden kautta kohderyhmän tavoittaminen tutkimukseen voisi
olla mahdollista. Tiedotteita voi myös tulostaa jakoon.

Tutkimuksestani on olemassa lyhyt tiedote (PDF)
suomen, englannin, arabian somalin, soranin, darin, farsin ja venäjän
kielillä. Pyydäthän sitä tarvittaessa.

Annan mielelläni lisätietoja tutkimukseeni liittyen.

Ystävällisin terveisin / Best regards

Minna Taipale
Projektitutkija I Project researcher
Väitöskirjatutkija I Doctoral researcher
Sosiaalitieteiden laitos I Department of Social Research
Turun yliopisto I University of Turku, Finland
20014 University of Turku

email: mltaip[@]utu.fi (huomio [ ] sulkeiden poistaminen sähköpostia lähettäessä)

Hello!

I am doctoral researcher Minna Taipale from the University of Turku. I
am approaching you regarding the cooperation of my dissertation
research, as your activities involve the target group of my
dissertation research.

I am working on a doctoral dissertation on community-based violence in
the contexts of Muslim communities and social work. The target groups
of my research are different language and ethnic Muslim communities in
Finland, as well as social workers in child welfare and family
services.

The purpose of the study is to produce new information on
community-based violence that can be used to support communities,
community members, and social workers in identifying and preventing
violence in the future. The purpose of the study is also to examine
the significance of religiosity in the context of community-based
violence and as part of the process of recovering from violence.
Community-based violence has been highlighted, for example, in the
Ministry of Justice’s program to combat violence against women for the
years 2020–2023.

The research is carried out as an ethnographic field study and
conducts observation and interviews with community members and group
interviews with social workers working in child welfare and family
services. The interviews are aimed at community members and are
scheduled to start in spring 2023. Interviews are conducted as part of
the LAMPE research project funded by The Ministry of Social Affairs
and Health and coordinated by several universities and other parties.
More information about the LAMPE project in Finnish can be found here:
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/lastensuojelun-asiantuntijuus-maahanmuuttajalasten-ja-perheiden-sosiaalityossa-lampe

I would be very grateful if you could share my research bulletin with
people involved in your activities or with other entities through
which it might be possible to reach the target group for the research.
Bulletins can also be printed in the distribution.

Bulletins (PDF) of my research are available in Finnish,
English, Arabic Somali, Sorani, Dari, Persian, and Russian.

I will be happy to provide more information about my research.

Ystävällisin terveisin / Best regards

Minna Taipale
Projektitutkija I Project researcher
Väitöskirjatutkija I Doctoral researcher
Sosiaalitieteiden laitos I Department of Social Research
Turun yliopisto I University of Turku, Finland
20014 University of Turku

email: mltaip[@]utu.fi ( please edit [ ] when sending email, thank you]