Salaam ja tervehdys!

Maaliskuussa alkanut Umma2 hanke (STEA 2022-2024) on lähtenyt reippaasti käyntiin. Hanke on otettu ilolla, kiitollisuudella ja kiinnostuksella vastaan. Meillä on useita yhteistyökumppaneita, ja verkosto jatkaa laajentumistaan. Hankkeen tavoitteena on edistää kouluikäisten tyttöjen ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä ja perheiden sisäisiä konflikteja. Hankkeen toimintaa toteutetaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisesti sekä uskontotietoisesti. Toteutamme lisäksi konsultaatiota ammattilaisille näihin teemoihin liittyen.  

Perhetyön osalta hankkeessa keskitytään vuonna 2022 erityisesti Itä-Helsinkiin. Perhetyössä järjestetään infoja erilaisista aiheista vanhemmille liittyen vanhemmuuteen ja nuorten asioihin. Äitien keskustelevat teemainfot ovat olleet antoisia, ja niitä on toteutettu yhteistyössä esimerkiksi Helsingin kaupungin ja Monikulttuuriset perheet (Mope) ry:n kanssa. Syksyllä on käynnissä myös perhevalmennus yhdessä Amina Mohamedin (QjDiasporassa) kanssa. Valmennus vahvistaa äitien voimavaroja omassa vanhemmuudessa. 

Tyttötyö on alkanut mentoreiden koulutuksella. Mentorit tulevat toteuttamaan tyttötoimintaa eri puolilla pääkaupunkiseutua. He ovat eri taustoista tulevia täysi-ikäisiä musliminaisia, joiden sydämen asiana on tyttöjen tukeminen. Koulutukset jatkuvat yhdessä Maria Akatemian kanssa, jonka erityisosaamista on yksilöiden ja yhteisöjen sisäinen kasvu sekä ennaltaehkäisevä väkivaltatyö yli 15 v. tytöille ja naisille, jotka itse käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa 

Kaksi tyttöjen tarpeista noussutta ryhmää on jo startannut Itä-Vantaalla. Pikkuhiljaa loppuvuodesta käynnistyy lisää toimintaa tytöille 😊 

Olemme olleet mukana tuottamassa Musliminuori harrastaa opasta EHYT ry:n koordinoiman Hadiya-verkoston kanssa. Opas on saanut hyvää palautetta ja toimii käytännön ohjeena, miten musliminuoria saa helpommin osallistettua harrastustoimintaan. 

Ilo oli myös tavata Fimu:n Pinnalla-hankkeen kanssa, joka kouluttaa uusia uimavalvojia, sekä edistää naisten uimavuorojen järjestämistä eri puolilla Suomea. Yksi mentoreistamme on mukana uinninvalvojakoulutuksessa! 

Loppuvuodesta avaamme uuden nettisivun www.umma.fi, joka toimii tietopankkina muslimitaustaisille perheille erilaisista askarruttavista asioista, tukimuodoista, palveluista ja nuorten asioista. Sivusto on myös tietopankki ammattilaisille, joilla on muslimitaustaisia asiakkaita, tai jotka haluavat tietää enemmän uskontotietoisesta, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisestä työotteesta erityisesti muslimeihin liittyen. 

Kauniit syyskuun värit loistavat ulkona, otetaan pieni palauttava hetki itselle, pysähtymiselle ja luonnon ääressä ihmettelylle ❤️  

T: Umma2 tiimin Iris, Khadra ja Tanja