Oasis - keskussäätiön historiaa

Oasis - keskussäätiö on perustettu vuonna 2019. Säätiön tarkoituksena on edistää muslimiyhteisön hyvinvointia. Säätiö tukee muslimiväestön sekä muun väestön asemaa, toimintaa, elämisen edellytyksiä, terveyttä ja koulutusta.

Read More

Toiminta

Säätiö kehittää yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Säätiön ensimmäisten vuosien tärkein tehtävä on verkostoitua niin muslimiyhteisön kuin muun yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Säätiön toiminnassa toteutetaan vuoropuhelu- ja seminaaritoimintaa, painotetaan verkostoitumista ja erilaisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista.

Read More

Oasis Central Foundation

Oasis Central Foundation has been established to develop and support the Muslim community in Finland. Our main values are based upon humanity, equality, justice, acceptance and respect.

Read More

Oasis – keskussäätiön toiminta edistää yhteiskunnan hyvinvointia

Säätiömme edistää yhteiskuntarauhaa, arvokeskustelua, kulttuurien moninaisuutta, yhdenvertaisuutta, erilaisuuden kunnioittamista sekä eri kulttuurien, uskontojen ja katsomusten keskinäistä ymmärtämystä ja yhteistyötä.

Oasis keskussäätiön toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä on Suomen kasvava muslimiväestö ja muu yhteiskunta muslimiyhteisön kautta.

Tukemalla muslimiyhteisön hyvinvointia, edistämme muun yhteiskunnan hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.


Visiomme
Tavoitteena yhteiskunta missä ihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet sekä velvollisuudet toimia yhteiskunnassa, riippumatta kansallisuudesta, uskonnosta, katsomuksesta, etnisestä tai muusta taustasta.

Missiomme
Eri väestöryhmien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yhteistyötä edistävä kehittäjä ja tukija.

Arvomme
Meidän arvomme perustuvat islamilaisiin perusarvoihin, joita ovat mm. ihmisyys, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, toisten hyväksyminen ja kunnioitus.